сряда, 5 януари 2011 г.

Коментар на приказките за „закон срещу клеветата“

от Пейо Попов


Министерство на истината

Народният представител Красимир Велчев говори за създаване на нов закон срещу клеветата. Клеветата и обидата вече са наказуеми престъпления, уредени в Раздел VII на Наказателния Кодекс и от нов отделен закон срещу тях не би трябвало да има нужда, защото би било достатъчно изменение на НК. Възможно е да става въпрос за поредния ГЕРБ некадърник или за нещо много по-опасно, но при политиците е винаги трудно да кажеш дали си имаш работа със злодей или идиот.
За клевета към момента се носи наказателна отговорност, което означава, че за налагането на наказанието е нужен съдебен процес. ГЕРБ не обичат много съда, най-малкото заради това, че е свързан с доказване на всяко твърдение. Колко по-лесно и удобно би било наказанието за клевета да се налага от администрацията! Това е и случаят, в който би бил нужен нов закон, който да уреди носенето на административна отговорност за клевета.
Администрацията може да бъде накарана да работи бързо и правилно, нека тя съди. Целта на Велчев е истината да настане в изборната 2011 и бавните съдебни процеси не са правилното средство. Променят наказанията за клевета в НК на лишаване от свобода, създават нов закон, който да предвижда имуществена отговорност за нещо като клевета и Министерството на истината е готово.

Няма коментари:

Публикуване на коментар