неделя, 23 май 2010 г.

Граждански форум за нов Изборен кодекс

Проектът "Граждански мониторинг върху процеса по приемане на нови изборни правила в България" се реализира от Институт за развитие на публичната среда, с подкрепата на Balkan Trust for democracy
Порталът "Граждански форум за нов Изборен кодекс" разпространява и събира информация за всички аспекти на процеса по създаване на Изборен кодекс:
  • предложения на политически сили и организации;
  • предложения, становища, анализи, доклади на НПО;
  • дава възможност за сравнение между предложенията на различните политически сили, конфигурирани според “ картата на проблемите” на изборния процес;
  • стенограми от заседания на комисиите, обект на мониторинга и парламентарните заседания по приемане на кодекса;
  • начин на гласуване на членовете на комисиите и на депутатите в пленарнарните заседания на парламента при обсъждане и приемане на Изборния кодекс;
  • анализи, интервюта, репортажи, изследвания на общественото мнение по темата за нуждата от нови правила в изборния процес;
  • информационни ресурси, свързани с изборния процес;
  • и др. информация от значение за процеса по създаване на Изборния кодекс и обществения дебат около неговото приемане;
  • анкети с граждани.