петък, 29 януари 2010 г.

ЗСММ - дискусията се подновява

През изминалата седмица в общественото пространство се разискваше наскоро приетият нов Закон за събранията, митингите и манифестациите.

ГЕРБ - или по-скоро администрацията на Парламента, най-накрая качиха текста на законопроекта - вижте го тук http://parliament.bg/bills/41/954-01-43.pdf

В този текст са застъпени само онези промени, благодарение на които ЗСММ се привежда в съответствие с актуалната конституционна и законова уредба (вж. мотивацията на законопроекта) . Тогава откъде дойдоха предложенията, които разбуниха духовете? Цялата стенограма от гласуването на второ четене с коментар можете да видите при Гери Николова. По-долу следват избрани цитати:

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
„§ 1. В заглавието и навсякъде в закона думите „манифестация/та” и „манифестации/те”, се заменят съответно с „шествие/то”, и „шествия/та”.”Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да отпадне.

Превод: Комисията държи да се запази терминът „манифестация“

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
„§ 3. В чл. 5 след думата „денонощието” се поставя точка, а думите „освен в часовете от 22 до 6 часа” се заличават.”Комисията не подкрепя текста на вносителя* и предлага § 3 да отпадне.

Превод: Комисията подкрепя идеята да няма събрания, митинги и манифестации в часовете от 22 до 6 часа. 

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 4 комисията не подкрепя текста на вносителя* и предлага следната редакция на § 4, който става § 1:„§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „Народно събрание” се заменят със „сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет.”

Превод: Комисията иска „санитарна зона“ около сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет.

*В по-горните цитати под вносител се има предвид Яне Янев и внесения от него законопроект, който именно беше приет в голямата си част на първо четене.

В интервюто на Боян Юруков Коментар от ГЕРБ за закона за протестите и отговорът, който всички чакаме, Красимир Ципов посочва, че:

А това, че между първо и второ четене се появи предложение тези обозначени зони да са освен пред парламента и военни обекти да бъдат добавени министерства и президентството, беше резултат от обсъждането в комисията [по вътрешна сигурност и обществен ред].

Така анонимно и без мотивация тези предложения са били приети на второ четене - без обществена дискусия, без коментар.

Припомняме, че „България е наша“ заедно с коалиция „За да остане природа в България“ изпрати отворено писмо до Президента, Председателя на Народното събрание и Министъра на вътрешните работи, с което сигнализираме, че въпросният законопроект е приет в разрез с изискването изработването на проекти на нормативни актове да се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност и искаме на законопроекта да бъде наложено вето поради процедурни нарушения и неспазване на добрите практики за консултативен процес при изготвянето му.

Повече информация и мнението на представители на неправителствени организации и политически партии можете да чуете в следните дискусии:

Дарик радио: Дискусия за Закона за събранията, митингите и манифестациите. Участват: Красимир Ципов (ГЕРБ), Валентин Никифоров (КНСБ), Асен Генов (Зелените), Петко Ковачев (Коалиция „Белене“), Петър Славов (СДС)

Кръгла маса за обсъждане промените в Закона за събранията, митингите и манифестациите, организирана от СДС. Участници: Депутати от СДС, Гергана Николова и Константин Павлов („България е наша“), Красимир Кънев (Български хелзински комитет), Пламен Даракчиев (Гражданска инициатива „Справедливост), Валентина Иванова („Гласуване без граници“), Антоанета Цонева (Институт за развиване на публичната среда) Асен Генов (ПП „Зелените“)

Целта на тази кръгла маса е съставяне на нов законопроект, който да бъде в съответствие с най-добрите практики и в интерес на гражданското общество в България.

Тепърва предстои да се види доколко управляващите ще се вслушат в гласа на гражданите по повод както на ЗЕС, така и на ЗСММ. Надяваме се на най-доброто.

Няма коментари:

Публикуване на коментар