понеделник, 25 януари 2010 г.

ЗСММ - поредният провал за обществена дискусия

Законът за събранията, митингите и манифестациите беше гласуван набързо и без съответната обществена дискусия на 21 януари 2010 г.  

„България е наша“ следи процесите, свързани с този закон: вижте историята на промените.

Какво писаха медиите след първото четене на най-новите проекти за изменение на ЗСММ?

(в. Дневник: Митинги и шествия ще могат да се провеждат и през нощта )

- Събрания, митинги и манифестации ще могат да се провеждат по всяко време на денонощието, гласува парламентът.

- Проектът, който гласуват на първо четене депутатите, предвижда още да падне забраната събрание, митинг или манифестация да се организира в обозначената зона около Народното събрание.

- Депутатите предлагат да се промени името на закона и той да бъде Закон за събранията, митингите и шествията.

Какво стана след второто четене?

(в. Дневник: Остава забраната за митинги и шествия между 22 и 6 часа)

- Митинги и манифестации няма да може да се правят по всяко време на денонощието, решиха депутатите при гласуването на второ четене на промени в Закона, който определя реда за тези прояви, съобщи БТА.

- Освен това подобни събития няма да може да се организират в обозначената зона около сградите на Народното събрание, на президентството и на Министерския съвет, както и в непосредствена близост до военни обекти.

- Увеличава се от 48 на 72 часа срокът преди събитието на открито, в който организаторите уведомяват кмета на общината.

Считаме, че този законопроект е бил приет в разрез с изискването изработването на проекти на нормативни актове да се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Затова с  Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” изпратихме отворено писмо до Георги Първанов, Президент на Република България, Копие до: Цецка Цачева, Председател на Народното събрание на Република България и Цветан Цветанов, Министър на вътрешните работи, с което искаме на законопроекта да бъде наложено вето поради процедурни нарушения и неспазване на добрите практики за консултативен процес при изготвянето му.


 ОТКРИТО ПИСМО


До:

Господин Георги Първанов
Президент на Република България

Копие до:

Госпожа Цецка Цачева
Председател на Народното събрание на Република България

Господин Цветан Цветанов
Министър на вътрешните работи


25 януари 2010 г.


Относно: приет на второ четене проект на закон за изменение на закона събранията, митингите и манифестациите

Уважаеми господин Президент,

На 21 януари бе публикувана информация за приет на второ четене проект на закон за изменение на Закона събранията, митингите и манифестациите. Крайният вид на този законопроект не е публикуван никъде. От информацията от медиите разбираме, че той предвижда удължаване на срока за уведомяване за протести от 2 на 3 дни и забрана за провеждане на протести пред сгради на изпълнителната и законодателната власт.

В базата данни на 41-вото Народно събрание е достъпен единствено законопроект за изменение на закона с вносител Яне, Янев, а законопроектът на ГЕРБ (сигнатура 954-01-43) липсва. Това е в пряко нарушение на чл.26, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните актове, а именно

Чл.26. (нов,ДВ,бр.46 от 2007 г.)
(1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Считаме, че приетите поправки са неприемливи поради следните причини:
• организирането на навременни протести става невъзможно - има случаи, при които необходимостта да се изрази гражданска позиция е спешна и изискването за 3–дневно уведомяване няма да позволи това да се случи. Често в заседанията на парламентарни комисии или в пленарна зала в последния момент се включват нови точки от дневния ред по важни теми от обществен интерес, или пък насрочени вече за определена дата обсъждания изненадващо се изместват за много по-ранна дата. При удължения срок за уведомяване за граждански протест по ЗСММ в много случаи гражданската реакция и заявяването на гражданска позиция ще станат невъзможни;
• невъзможност за изразяване на гражданска позиция пред институциите, от които зависи взимането на управленски решения – протестите в паркове и градинки са приятни, но липсата на целева група ще гарантира липса на резултат от протеста;
Крайният резултат би бил лишаване на гражданското общество от един от малкото инструменти за изразяване на гражданска позиция и въздействие и още по-малко демокрация.
Напомняме, че на 12 април, 2007г. по дело No. 63778/00, Европейският съд в Страсбург отсъди в полза на Зелени Балкани, българска неправителствена организация, на която бе забранено да проведе протестна акция в град Пловдив. Това решение на Европейския съд говори, че подобни опити за ограничаване на човешките права не отговарят на модерното Европейско законодателство, освен че противоречат на Чл. 43 от Конституцията на Република България.

Уважаеми господин Президент,

Поправките в закона са неприемливи както поради процедурните нарушения, така и по същество. България е на опашката в Европейския съюз по доходи, по усвояване на европейски фондове, по свобода на словото. Приемането на забрана за изразяване на позицията на гражданското общество пред взимащите решения ще я нареди на още една опашка – тази на най-малко демократичните страни.
Обръщаме се към Вас с призива да наложите правото си на вето на този закон.
За контакти: Катерина Раковска, WWF, тел/факс: 950 50 40, office@wwfdcp.bg, София 1000, ул. Княз Борис 71, ап.2.


С уважение,

Веселина Кавръкова
Програмен ръководител на WWF
Дунавско – Карпатска програма България
ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България, рег. на 13.03.2006 г. по дело 2763/2006 в СГС, БУЛСТАТ 175054080, седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. Княз Борис І № 71, ап. 2
от името на
Коалиция За да остане природа в България
www.forthenature.org


Мария Ненова
от името на
Инициатива на обединени блогъри за гражданска реакция „България е наша“ www.bulgariaenasha.com
mnenova@gmail.com 


Павел Антонов
от името на
Фондация БлуЛинк - Информационна Мрежа
p.antonov@open.ac.uk


Коментарите на блогърите

DARIK, "Кой говори", дискусия за Закона за събранията, митингите и манифестациите http://bit.ly/4z9YUU 

» Защо медиите мълчаха, че закон забранява митингите пред парламента? : e-vestnik.bg http://bit.ly/8g0ow6 

Subject: Протестирай умерено - Man Next Door http://bit.ly/7vkhz5 

ГЕРБ, къде ви е законопроектът? | Мария Ненова http://bit.ly/5CPEi2 

ГЕРБ изпълни повелята на тройната коалиция - забраниха протестите пред основните държaвни институции http://bit.ly/8n2nHi  

Коментар от ГЕРБ за закона за протестите и отговорът, който всички чакаме | Блогът на Юруков

Май прибързах с хвалбите за новия кабинет – спират протестите | Блогът на Юруков http://bit.ly/5Hg27A 

Изключително неприятни промени в ЗСММ « Блогът на нервната акула http://bit.ly/5nRoww

Протести ли? « Кутията за всичко http://bit.ly/5P69Dn

България | Санитарният кордон срещу протести ще важи и за Министерския съвет и президентството - Dnevnik.bg http://bit.ly/8EYy1s

Няма коментари:

Публикуване на коментар