петък, 29 януари 2010 г.

ЗСММ - дискусията се подновява

През изминалата седмица в общественото пространство се разискваше наскоро приетият нов Закон за събранията, митингите и манифестациите.

ГЕРБ - или по-скоро администрацията на Парламента, най-накрая качиха текста на законопроекта - вижте го тук http://parliament.bg/bills/41/954-01-43.pdf

В този текст са застъпени само онези промени, благодарение на които ЗСММ се привежда в съответствие с актуалната конституционна и законова уредба (вж. мотивацията на законопроекта) . Тогава откъде дойдоха предложенията, които разбуниха духовете? Цялата стенограма от гласуването на второ четене с коментар можете да видите при Гери Николова. По-долу следват избрани цитати:

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
„§ 1. В заглавието и навсякъде в закона думите „манифестация/та” и „манифестации/те”, се заменят съответно с „шествие/то”, и „шествия/та”.”Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да отпадне.

Превод: Комисията държи да се запази терминът „манифестация“

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
„§ 3. В чл. 5 след думата „денонощието” се поставя точка, а думите „освен в часовете от 22 до 6 часа” се заличават.”Комисията не подкрепя текста на вносителя* и предлага § 3 да отпадне.

Превод: Комисията подкрепя идеята да няма събрания, митинги и манифестации в часовете от 22 до 6 часа. 

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ:
По § 4 комисията не подкрепя текста на вносителя* и предлага следната редакция на § 4, който става § 1:„§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „Народно събрание” се заменят със „сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет.”

Превод: Комисията иска „санитарна зона“ около сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет.

*В по-горните цитати под вносител се има предвид Яне Янев и внесения от него законопроект, който именно беше приет в голямата си част на първо четене.

В интервюто на Боян Юруков Коментар от ГЕРБ за закона за протестите и отговорът, който всички чакаме, Красимир Ципов посочва, че:

А това, че между първо и второ четене се появи предложение тези обозначени зони да са освен пред парламента и военни обекти да бъдат добавени министерства и президентството, беше резултат от обсъждането в комисията [по вътрешна сигурност и обществен ред].

Така анонимно и без мотивация тези предложения са били приети на второ четене - без обществена дискусия, без коментар.

Припомняме, че „България е наша“ заедно с коалиция „За да остане природа в България“ изпрати отворено писмо до Президента, Председателя на Народното събрание и Министъра на вътрешните работи, с което сигнализираме, че въпросният законопроект е приет в разрез с изискването изработването на проекти на нормативни актове да се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност и искаме на законопроекта да бъде наложено вето поради процедурни нарушения и неспазване на добрите практики за консултативен процес при изготвянето му.

Повече информация и мнението на представители на неправителствени организации и политически партии можете да чуете в следните дискусии:

Дарик радио: Дискусия за Закона за събранията, митингите и манифестациите. Участват: Красимир Ципов (ГЕРБ), Валентин Никифоров (КНСБ), Асен Генов (Зелените), Петко Ковачев (Коалиция „Белене“), Петър Славов (СДС)

Кръгла маса за обсъждане промените в Закона за събранията, митингите и манифестациите, организирана от СДС. Участници: Депутати от СДС, Гергана Николова и Константин Павлов („България е наша“), Красимир Кънев (Български хелзински комитет), Пламен Даракчиев (Гражданска инициатива „Справедливост), Валентина Иванова („Гласуване без граници“), Антоанета Цонева (Институт за развиване на публичната среда) Асен Генов (ПП „Зелените“)

Целта на тази кръгла маса е съставяне на нов законопроект, който да бъде в съответствие с най-добрите практики и в интерес на гражданското общество в България.

Тепърва предстои да се види доколко управляващите ще се вслушат в гласа на гражданите по повод както на ЗЕС, така и на ЗСММ. Надяваме се на най-доброто.

понеделник, 25 януари 2010 г.

ЗСММ - поредният провал за обществена дискусия

Законът за събранията, митингите и манифестациите беше гласуван набързо и без съответната обществена дискусия на 21 януари 2010 г.  

„България е наша“ следи процесите, свързани с този закон: вижте историята на промените.

Какво писаха медиите след първото четене на най-новите проекти за изменение на ЗСММ?

(в. Дневник: Митинги и шествия ще могат да се провеждат и през нощта )

- Събрания, митинги и манифестации ще могат да се провеждат по всяко време на денонощието, гласува парламентът.

- Проектът, който гласуват на първо четене депутатите, предвижда още да падне забраната събрание, митинг или манифестация да се организира в обозначената зона около Народното събрание.

- Депутатите предлагат да се промени името на закона и той да бъде Закон за събранията, митингите и шествията.

Какво стана след второто четене?

(в. Дневник: Остава забраната за митинги и шествия между 22 и 6 часа)

- Митинги и манифестации няма да може да се правят по всяко време на денонощието, решиха депутатите при гласуването на второ четене на промени в Закона, който определя реда за тези прояви, съобщи БТА.

- Освен това подобни събития няма да може да се организират в обозначената зона около сградите на Народното събрание, на президентството и на Министерския съвет, както и в непосредствена близост до военни обекти.

- Увеличава се от 48 на 72 часа срокът преди събитието на открито, в който организаторите уведомяват кмета на общината.

Считаме, че този законопроект е бил приет в разрез с изискването изработването на проекти на нормативни актове да се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Затова с  Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” изпратихме отворено писмо до Георги Първанов, Президент на Република България, Копие до: Цецка Цачева, Председател на Народното събрание на Република България и Цветан Цветанов, Министър на вътрешните работи, с което искаме на законопроекта да бъде наложено вето поради процедурни нарушения и неспазване на добрите практики за консултативен процес при изготвянето му.


 ОТКРИТО ПИСМО


До:

Господин Георги Първанов
Президент на Република България

Копие до:

Госпожа Цецка Цачева
Председател на Народното събрание на Република България

Господин Цветан Цветанов
Министър на вътрешните работи


25 януари 2010 г.


Относно: приет на второ четене проект на закон за изменение на закона събранията, митингите и манифестациите

Уважаеми господин Президент,

На 21 януари бе публикувана информация за приет на второ четене проект на закон за изменение на Закона събранията, митингите и манифестациите. Крайният вид на този законопроект не е публикуван никъде. От информацията от медиите разбираме, че той предвижда удължаване на срока за уведомяване за протести от 2 на 3 дни и забрана за провеждане на протести пред сгради на изпълнителната и законодателната власт.

В базата данни на 41-вото Народно събрание е достъпен единствено законопроект за изменение на закона с вносител Яне, Янев, а законопроектът на ГЕРБ (сигнатура 954-01-43) липсва. Това е в пряко нарушение на чл.26, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните актове, а именно

Чл.26. (нов,ДВ,бр.46 от 2007 г.)
(1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Считаме, че приетите поправки са неприемливи поради следните причини:
• организирането на навременни протести става невъзможно - има случаи, при които необходимостта да се изрази гражданска позиция е спешна и изискването за 3–дневно уведомяване няма да позволи това да се случи. Често в заседанията на парламентарни комисии или в пленарна зала в последния момент се включват нови точки от дневния ред по важни теми от обществен интерес, или пък насрочени вече за определена дата обсъждания изненадващо се изместват за много по-ранна дата. При удължения срок за уведомяване за граждански протест по ЗСММ в много случаи гражданската реакция и заявяването на гражданска позиция ще станат невъзможни;
• невъзможност за изразяване на гражданска позиция пред институциите, от които зависи взимането на управленски решения – протестите в паркове и градинки са приятни, но липсата на целева група ще гарантира липса на резултат от протеста;
Крайният резултат би бил лишаване на гражданското общество от един от малкото инструменти за изразяване на гражданска позиция и въздействие и още по-малко демокрация.
Напомняме, че на 12 април, 2007г. по дело No. 63778/00, Европейският съд в Страсбург отсъди в полза на Зелени Балкани, българска неправителствена организация, на която бе забранено да проведе протестна акция в град Пловдив. Това решение на Европейския съд говори, че подобни опити за ограничаване на човешките права не отговарят на модерното Европейско законодателство, освен че противоречат на Чл. 43 от Конституцията на Република България.

Уважаеми господин Президент,

Поправките в закона са неприемливи както поради процедурните нарушения, така и по същество. България е на опашката в Европейския съюз по доходи, по усвояване на европейски фондове, по свобода на словото. Приемането на забрана за изразяване на позицията на гражданското общество пред взимащите решения ще я нареди на още една опашка – тази на най-малко демократичните страни.
Обръщаме се към Вас с призива да наложите правото си на вето на този закон.
За контакти: Катерина Раковска, WWF, тел/факс: 950 50 40, office@wwfdcp.bg, София 1000, ул. Княз Борис 71, ап.2.


С уважение,

Веселина Кавръкова
Програмен ръководител на WWF
Дунавско – Карпатска програма България
ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България, рег. на 13.03.2006 г. по дело 2763/2006 в СГС, БУЛСТАТ 175054080, седалище и адрес на управление: 1000 София, ул. Княз Борис І № 71, ап. 2
от името на
Коалиция За да остане природа в България
www.forthenature.org


Мария Ненова
от името на
Инициатива на обединени блогъри за гражданска реакция „България е наша“ www.bulgariaenasha.com
mnenova@gmail.com 


Павел Антонов
от името на
Фондация БлуЛинк - Информационна Мрежа
p.antonov@open.ac.uk


Коментарите на блогърите

DARIK, "Кой говори", дискусия за Закона за събранията, митингите и манифестациите http://bit.ly/4z9YUU 

» Защо медиите мълчаха, че закон забранява митингите пред парламента? : e-vestnik.bg http://bit.ly/8g0ow6 

Subject: Протестирай умерено - Man Next Door http://bit.ly/7vkhz5 

ГЕРБ, къде ви е законопроектът? | Мария Ненова http://bit.ly/5CPEi2 

ГЕРБ изпълни повелята на тройната коалиция - забраниха протестите пред основните държaвни институции http://bit.ly/8n2nHi  

Коментар от ГЕРБ за закона за протестите и отговорът, който всички чакаме | Блогът на Юруков

Май прибързах с хвалбите за новия кабинет – спират протестите | Блогът на Юруков http://bit.ly/5Hg27A 

Изключително неприятни промени в ЗСММ « Блогът на нервната акула http://bit.ly/5nRoww

Протести ли? « Кутията за всичко http://bit.ly/5P69Dn

България | Санитарният кордон срещу протести ще важи и за Министерския съвет и президентството - Dnevnik.bg http://bit.ly/8EYy1s

събота, 16 януари 2010 г.

Ново отлагане на делото „Борилски“

Делото за смъртта на студента Мартин Борилски беше отложено с решение на Апелативния съд във Велико Търново за 19 януари.

Съдът уважи възражението на защитата на обвиняемите за разлики в копията от съдебномедицинската експертиза, предоставена на страните по делото.

Делото за убийството в Париж продължава девета година, след като бе върнато за ново разглеждане от Върховния касационен съд след протест на апелативната прокуратура срещу оправдателните присъди на обвиняемите, произнесени от предишния състав на Апелативния съд.

(източник)

четвъртък, 14 януари 2010 г.

Протестът “България не е Биг Брадър” в чуждите медии


(статия на Иван Бедров)

Докато колегите тук се надпреварват да броят протестиращите пред парламента, колегите по света просто си вършат работата. Да, важно е колко хора има. Но присъствието или отсъствието на огромно количество хора на площада не променя темата по никакъв начин. Протест имаше. Малко хора заявиха своето несъгласие с намерението на МВР да има пряк и на практика неконтролируем достъп до данните от интернет и телефонния трафик на всеки един от нас.

Euronews замениха темата за резила с Румяна Желева и тази вечер показаха протеста в София в емисията си. BBC избра снимка от протеста в София, за да я включи в рубриката “Day in pictures”. Reuters предава кратко и ясно за протеста и за повода за протеста, така че всеки да разбере - затова са Reuters.

Може и да се чудите - как така някакъв малоброен протест, на някакви вечно мрънкащи хора, получава такова внимание от световните медии. И как в българските медии това е нещо между другото с наблягане на малкия брой хора, политизирането /тази страшна дума/ на протеста и чуденето “А бе, кво пък искат тия!”.

Ако сте гледали последния епизод на турския сериал “Перла”, може и да знаете какво се случва с Инджи и Мехмед. Но не знаете отговора на горния въпрос.

снимка: Стоян Ненов, Reuters

България не е Биг Брадър, 14.10.2010 г.: репортажи, резултати, снимки


Репортаж на БНТ

Репортаж на news.bg

Фотогалерия във в. „Дневник“

Коментари

Мартин Линков пред Дойче веле


РЕЗУЛТАТИ:

Удължават срока за промени в спорния ЗЕС

Промените в закона за електронните съобщения

сряда, 13 януари 2010 г.

Накратко преди протеста на 14.01.2010

„Следенето на трафичните данни не е проблем само за България, а и за други европейски страни. Ето защо трябва да дадем ясен сигнал на Брюксел за това, че гражданското общество у нас не приема подобни законопроекти“

категоричен е заместник-председателят на партия „Зелените“ Петко Ковачев, цитиран от bulgaria-news.bg

„Ние ще направим този протест, за да покажем, че това е гражданският гарант, който ще покаже на управляващите, че българското гражданско общество има своите позиции и то трябва да бъде част от процеса на вземане на решенията.“

Борислав Сандов пред News.bg


„Проблемът е, че това са само знаци. Действително, МВР и ГЕРБ в последния момент показаха по-разумно предложение за промени, но ние нямаме никакви основания да мислим, че това ще е окончателният текст на закона. Затова настояваме законопроектът да бъде оттеглен и законотворческият процес да започне отначало – с ангажиране на гражданите, неправителствени организации, експерти и доставчици на електронни услуги.“

Константин Павлов пред www.webcafe.bg


Протест на 14.01 ще има, защото нашите искания не са изпълнени и защото не може да се намери решение на повечето проблеми в краткото време между двете четения. Затова искаме министър-председателят да предложи на НС незабавно да оттегли целия законопроект за изменение и допълнение на ЗЕС като ненужен и противоконституционен.

Официален сайт на протеста: http://svobodata.org/


вторник, 12 януари 2010 г.

14.01.2010: Исканията на протеста

ПОЗИЦИЯ

1. Директива 24/2006 на Европейския съюз е вече приложена в България и то с намерен баланс между граждански права и нуждите на МВР. МВР не бива да злоупотребява с това като мотив, за да разширява правата си извън Конституцията.

2. МВР и сега разполага с достатъчен по европейските стандарти правен и технически инструментариум за борба с престъпността.

3. Ниската ефективност на МВР се дължи на изтичането на информация от Министерството към престъпния свят, на организационни и професионални дефицити, а не на липса на информация.


ИСКАМЕ

1. Министър-председателят да предложи на Народното Събрание незабавно да оттегли целия законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронни съобщения, внесен от Министерски съвет и приет на първо четене на 22.12.2009, на основание на, член 75 от правилника за организацията дейността на Народното Събрание, като ненужен и противоконституционен.

2. Спешни организационни мерки за превръщане на МВР в съвременна европейска правоохранителна институция, която да бъде един от основните гаранти за върховенството на закона, а не заплаха за него и конституционните права на гражданите.

3. При нужда от законодателни промени, допълнително разширяващи правомощията на ведомството, такава необходимост следва да се реши след консултации с ъс съответните специалисти от ресорите на законопроекта и с участие на представители на гражданско общество, които да помогнат в изготвянето на адекватни предложения, преминали през оценка на въздействието им върху човешките права.

(източник: http://svobodata.org/?page_id=935)