петък, 21 август 2009 г.

Няма разрешение за разширяването на ски пистите във Витоша

Един материал на re:tv за случващото се във Витоша - разрушените морени, незаконните разширявания на пистите и лифтове. Можете да чуете директора на природния парк - Тома Белев.

четвъртък, 20 август 2009 г.

Писта по писта, Витоша не остава


Какво се случва на Алеко? Концесионери правят „обществено значим проект“, който предвижда седемкратно увеличаване на площта на пистите!

Едрият шрифт

Още през октомври 2008 г. в района на Алеко в Природен парк Витоша с тежка строителна техника са унищожени каменни реки и тревна растителност на площ от 18 дка. Извършител е фирмата Витоша ски АД, която притежава лифтовете и ски съоръженията на Алеко, но не и пистите. Всичко това е извършено в нарушение на 4 закона – за защитените територии, за устройство на територията, за горите и за биоразнообразието и на Плана за управление на Природен парк Витоша, одобрен за срок от 10 години от Министерски съвет. Нарушено е също и европейското природозащитно законодателство – директивите за дивите птици и за местообитанията – тъй като Витоша е определена като Натура 2000 зона за птиците и за местообитанията.

Унищожени са символи на Витоша - „морените“. И всичко това в най-стария национален парк на Балканите пред очите на двумилионна София.

Наказани няма.

Нещо повече - започнало е изготвянето на подробен устройствен проект на нова ски зона на Витоша, предвиждащ седемкратно увеличаване на площта на пистите (от 19 ха на 142,5 ха). Това няма как да се направи законно. Разпоредбите забраняват изграждането на нови писти и лифтове. Могат само да се ремонтират и сменят старите без промяна на капацитета и трасетата.

Присъединяваме се към призива на природозащитниците „За да остане природа в България“ и настояваме:

1. За незабавно спиране процедурата по проектиране на ски зоната от страна на следните институции: Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция по горите и Столична община.

2. Да се наложат наказания на извършилите престъплението и на тези, които са го допуснали, а сега бездействат: Регионална инспекция по околна среда и водите – София, Държавно горско стопанство – София, Столична община, район Витоша.Дребният шрифт

„Витоша ски”, собственост на офшорна фирма, в чийто състав съвпада в голяма степен с офшорната фирма, чиято собственост е „Юлен” на Банско, планира да изгради нова ски зона в Природен парк Витоша. Фирмата планира на площ от 914,65 ха държавен горски фонд да увеличи площта на ски-пистите – от 19 на 142,5 ха, като се изградят 8 нови ски писти и едно открито водохващане за изкуствен сняг с обем от 70 000 куб.м.

Нарушените процедури

Инвеститорът е внесъл задание за СПУП през пролетта на 2008 г. в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)–София, без то да е одобрено от Столична община и Държавна агенция по горите (ДАГ). РИОСВ–София стартира процедура по екологична оценка на проекта, въпреки че той предвижда нарушения на Плана за управление на Природен парк Витоша и въпреки че няма задание, одобрено от Столична община. „Витоша ски” АД обявяват консултации с обществеността по докладите по екологична оценка и оценката за съвместимост с Натура 2000 през октомври 2008 г., въпреки че няма одобрение на заданието от Столична община. Докладите са предоставени за запознаване без подписи от експерти и без изискваното по наредба присъствие на експерти. Заданието за разработване на СПУП на ски зона Алеко е внесено в Столична община едва през януари 2009 г. Инвеститорът твърди, че е получил одобрение на заданието със заповед на главния архитект № РД-09-50-736/2009. Документът е поискан по закона за достъп до обществена информация и не е получен. Заведено е дело за мълчалив отказ за достъп до информация. На сайта на Дирекция „Архитектура и градоустройство” към Столична община, в секция «Заповеди» и «Документи» към днешна дата такъв документ липсва. Вероятно причината, поради която тази заповед се крие, е датата, на която е издадена.

Срещу решението на РИОСВ–София за стартиране на процедурата по екологична оценка е заведено дело. Всяко придвижване на процедурата при висящо дело и издаване на становище по екологична оценка би било незаконно.

Същевременно „неизвестни строители” започват през октомври 2008 година да строят ски пистите без адекватна реакция на държавата и съдебната система

По цялото протежение на писта Витошко лале и в района на каменната река в подножието на вр. Малък Резен над междинната станция на лифт „Витошко лале” са взривени, извадени и преместени общо около 400 камъка с размери между 0,5 и 3,5 куб. метра. В подножението на вр. Малък Резен практически е построен нов ски път. Посредством тежка строителна техника и чрез взривове са унищожени каменни реки (морени) и тревна растителност на площ от общо 18 дка. Подаден е сигнал до Софийска градска прокуратура през октомври 2008 г. През ноември 2008 г. бяха внесени подробни допълнителни доказателства. На 20 юли 2009 г., осем месеца по-късно, при проверка в регистратурата на Софийска градска прокуратура стана ясно, че няма прокурорско решение по случая.

Подкрепа от държавата за „Витоша ски”

Липсват адекватни действия от страна на прокуратурата. МОСВ не изразява становище по нарушенията в Природен парк Витоша от миналата есен и не прекратява процедурата по екологична оценка въпреки противоречието с Плана за управление на Природен парк Витоша. Предишното ръководство на ДАГ не е потърсило таксите, които дължи „Витоша ски” за ползване на държавен горски фонд. От писмо от Държавно горско стопанство–София става ясно, че за 2008 г. са платени такси за ползване на държавен горски фонд са платени за периода януари – 15 април в размер на 5005 лв. Такси за ползване на държавните и общински земи, върху които са съоръженията, не са плащани. Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (приета с ПМС № 202 от 11.08.2008 г.), „Витоша ски” АД следва да заплаща допълнително „Такса за разполагане на временни обекти и съоръжения за осъществяване на стопанска дейност в гори и земи от държавния горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове в размер на 1,20 лв. на кв. м./ден”. Ски влекът „Заека” е даден за безвъзмездно ползване от Държавната агенция за младежта и спорта на Българската федерация по ски, но той е включен в общата ски карта за Алеко. Председателят на съвета на директорите на "Витоша ски" Георги Бобев е и заместник председател на Българска федерация по ски. През 2008-09 г. федерацията е получила държавни средства от Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) за обучение на деца по ски. Тази добра идея беше опорочена, защото Българска федерация по ски възложи на „Витоша ски” да извърши обученията без задължителните процедури по Закона за обществените поръчки.

След подадените сигнали от страна на ПП „Витоша” и група неправителствени организации, предишното ръководство на ДАГ решава на уволни директора на ПП „Витоша” инж. Тома Белев. След спонтанни улични протести в продължение на една седмица, инж. Стефан Юруков оттегля заповедта за уволнение.

Изводи и искания

Проектът за ски зона на Алеко е на „Витоша ски” АД, която е собственост на офшорна компания с неясен собственик и произход на капиталите. Неясен е и механизмът, с който тази офшорна фирма влияе на община София, предишното ръководство на ДАГ и МОСВ.

Ски зоната започна да се изгражда незаконно, „на парче”, през есента на 2008 г. с изораването на писта „Лалето” и изграждане на нов ски път между нея и т.нар. Синя писта.

Всичко това много силно напомня на случая със ски зона Банско в Пирин, изградена преди няколко години по подобен начин с много нарушения на процедури и закони. Между концесионера на ски зона Банско „Юлен” АД и „Витоша ски” АД има връзка чрез г-н Цеко Минев, който участва в управлението на двете фирми.

Предишното правителство с действието и бездействието си подпомогна и толерира нарушаването на закона в Природен парк Витоша. Новите управляващи трябва да прекратят процедурите, свързани с проекта за ски зона Алеко на „Витоша ски” АД. Разчитаме новото управление да прояви воля и да изпълни намеренията си да прекрати злоупотребите с обществени ресурси, да повиши събираемостта на държавните вземания и да наложи спазване на законите.

сряда, 19 август 2009 г.

Social Innovation Camp Братислава

Ако смяташ, че социалните проблеми в страната ни не намират адекватно решение и не получават нужното внимание, то тогава Social Innovation Camp e мястото, където в рамките на 48 часа заедно с дизайнери, разработчици и социални иноватори от Чехия, Румъния, Унгария, Полша, Словения и Словакия ще можеш да поработиш над създаването на успешни уеб приложения, които да решат или поне да улеснят част от проблемите в обществото ни.

Малко повече за проекта:

Social Innovation Camp (SIC), е част от Civil Society Forum в Братислава и ще се проведе между 16-18 Септември.

Целта:

Стимулиране на идеи за създаването на уеб базирани приложения, които могат да променят към по-добро здравеопазването и социалното осигуряване както и всичко друго в социалната сфера, което е важно!

Защо те занимаваме?

Защото можеш да направиш промяната! Участвай! Все още има време! Развий идеята си заедно с екип от дизайнери и разработчици и я виж в действие и за по-малко от 48 часа!

Ако нямаш идеи?

Не се притеснявай, дай гласност на форума, ползвай тези банери.

С медийното партньорство за България и Румъния на Favit.com

понеделник, 17 август 2009 г.

Свобода, а не страх 2009 - началото на кампанията

Тази картичка поставя началото на кампанията „Свобода, а не страх 2009“. Помогни й да обиколи България.
Препрати я на твои познати, но най-вече я прочети и разбери, за да може да кажем заедно, че искаме „Свобода, а не страх 2009“


неделя, 16 август 2009 г.

МВР - старата нова смяна

Ще запомним изминалата лятна седмица с няколко важни неща, все свързани с МВР.

1. Заместник на Цветан Цветанов в Министерството на вътрешните работи ще е познатият с делата си Павлин Димитров. Той ръководи операцията за разпръсване на протестиращите на 14 януари и на чиято съвест тежи убийството на Методи Маринов и побоят на десетки мирни граждани и пълният отказ на полицията. И още: по негово време не бе разкрито (само?) убийството на Ахмед Емин, зачестиха случаите на неразкрити отвличания и МВР поиска безконтролно подслушване на българските граждани: има видео.

2. Военно-апелативният съд потвърди осъдителните присъди по делото за смъртта на Ангел Димитров-Чората. В статията Втора инстанция потвърди общо 82 години затвор за смъртта на Чората можете да прочетете в подробности как петима български полицаи са заслужили тези присъди. Припомняме, че това е единственият случай на полицейско насилие, завършило с ефективни присъди. Пламен Куцаров почина на 21 януари при незаконен арест, след като двама антимафиоти причиняват смъртта му „поради незнание или немарливо изпълнение на занятие“. Случайно или не две седмици по-късно от прокуратурата казват, че
Смъртта на арестанта Пламен Куцаров в полицейската патрулка е провалила мащабно разследване срещу група за отвличания, заяви софийският градски прокурор Николай Кокинов пред "Нова телевизия". Така той индиректно обвини МВР и заяви, че най-вероятно ще бъде разпоредена повторна експертиза за смъртта на Куцаров с други вещи лица, защото "всички страни по делото се съмняват в обективността на досегашните".
Наказанието за тази смърт е било: „Понижаване в длъжност, за срок от една година, на четиримата служители, които са придружавали Куцаров. Недопускане до конкурс за израстване в категория и степен на ръководителя на отдела и на началника на сектора. Порицание за двамата оперативни работници, които също са били ангажирани със случая, също така за бившия временно назначен директор на БОП и за неговия заместник“.
А за Методи Маринов, който умря оставен без медицинска помощ в едно полицейско управление след януарските протести, няма виновни: „Има обстойно извършена проверка за починалото лице в Четвърто РПУ. Оказа се, че това е една поредна голяма спекулация, която трябва да нагнетява общественото мнение и отношение към МВР, в частност към полицията".

Как да не се радва народът, че Полицията ще използва бойни патрони при операции.

петък, 14 август 2009 г.

Свобода, а не страх 2009


Широко движение от защитници на гражданските права призовава всички хора да се присъединят към действията срещу продължаващото разширяване на мерките за наблюдение, провеждано от правителства, администрации и бизнес компании.

На 12 септември 2009 г. (събота) всички заинтересовани граждани по целия свят ще се съберат да протестират под мотото “Свобода, а не страх 2009 – Да спрем манията за подслушване”.

В България: 12 септември (събота), Начало: 11.00 часа, Място на събиране: Градинката между Александър Невски и Парламента:

Манията за наблюдение и подслушване нараства. Наблюдението се увеличава особено много на работното място. Служителите са наблюдавани в работната им среда, а понякога дори и личният им живот не е пощаден. В същото време държавните институции не пропускат възможността да ни регистрират и наблюдават. Без значение какво правим, на кого се обаждаме, къде ходим, с кого сме приятели, какви са интересите ни, в кои групи участваме – „Големият брат” правителството и „малките братя” от бизнеса знаят всичко това с все повече подробности. Произтичащата липса на поверителност застрашава нашето общество. Хора, които постоянно усещат, че ги наблюдават и следят, губят желание да се борят независимо и смело за правата си и за едно справедливо общество.

Предполагаемата спечелена сигурност често налага използване на мерки за наблюдение и контрол, които са повече от съмнителни: събирането на информация за гражданите не подобрява защитата ни от престъпността, но ежегодно ни струва милиарди евро. Следователно, мерките за по-тясно и устойчиво засилване на сигурността се игнорират. Това важи и за намирането на решения на остри социални проблеми като безработицата и неравностойните възможности в страните ни. Освен това, разнородния дневен ред на реформата в сектора на сигурността води до постоянно съвпадение на компетенциите и сътрудничеството между полицията, разузнавателните агенции и военните в едно цяло, като по този начин заплашва да наруши баланса на силите и правомощията.

В резултат, конституционния обхват на дейност на разузнаването е премахнат, водейки обществото ни към изолация от останалия свят.

Наблюдението като част от ежедневието се отразява на всички нас, не само на малцинствата: то компрометира религиозната ни свобода, свободата на израз и информираност, правото ни на свободна преса, свободата на сдружаване и целостта на компаниите. Огромен брой граждански организации и работни групи са подложени на изключителни мерки за наблюдение и контрол. Тези групи включват дори професии като правни съветници, медицински работници, профсъюзни деятели, журналисти и адвокати.

Зачитането на професионалните ни тайни и личното ни пространство е жизненоважно за човешкото достойнство. Едно свободно и отворено общество не може да съществува без лично пространство и свободно и ненаблюдавано общуване. Ето защо ние призоваваме всички да се присъединят към протеста ни срещу прекомерното наблюдение и контрол на 12 септември 2009 г., който ще се проведе в множество столици по целия свят.

Нашите искания

1. Намаляване на наблюдението
- Отмяна на общото събиране на информация за нашите комуникации и местонахождения (събиране на данни)
- Отмяна на общото събиране на биометричните ни данни, както и на RFID паспортите
- Защита от наблюдение на работното място чрез въвеждане на клауза за защита на личните данни в Кодекса на труда
- Обмисляне на мерки за защита на личните данни на гражданите и служителите във всички проекти за електронни правителства
- Отмяна на общите студентски идентификационни номера
- Забрана за предоставяне на лични данни без законова причина;
- Забрана на паневропейското стандартизирано събиране на информация, предложено от някои държави (Стокхолмската програма)
- Забрана на систематичното наблюдение на паричните транзакции или други анализи на масиви от данни в ЕС (Стокхолмската програма)
- Забрана на информационния обмен със САЩ и други държави, които нямат ефективна защита на данните
- Отмяна на постоянното наблюдение със CCTV камери и техники за автоматично засичане
- Забрана на общите регистрации на всички пътуващи със самолет или кораб (PNR данни)
- Забрана на секретните претърсвания на частните компютърни системи, он- или офлайн
- Отхвърляне на проекта за електронната карта за здравна осигуровка

2. Оценка на съществуващите начини за наблюдение
Призоваваме за независим преглед на всички съществуващи начини за наблюдение, на тяхната ефективност и вредните им странични ефекти.

3. Мораториум върху новите системи за наблюдение
След въоръжаването на повечето държави в последните няколко години, ние искаме незабавно спиране на новите закони за сигурност, които допълнително ограничават гражданските свободи.


4. Гарантирана свобода на словото, на диалога и на информацията в Интернет

- Премахване на ограниченията за достъп до Интернет чрез държавни институции или доставчици на Интернет услуги
- Забрана на инсталирането на филтърна инфраструктура в ISP мрежите.
- Само независими и безпристрастни съдии да могат да изискват премахването на Интернет съдържание
- Даване на пълни права за цитиране на мултимедиини източници, безценни за публичните дебати в демократичните държави.
- Защитаване на общите места за изява в Интернет (участничестки сайтове, форуми, коментари в блогове), които днес са заплашени от неадекватни закони, насърчаващи автоцензурата (ефекта на охладняването)

Oфициалната страница на кампанията за цяла Европа се намира тук.


Събитието във Facebook

понеделник, 10 август 2009 г.

Справедливост за Огнян Бояджиев


Тази събота 34-годишният българин Огнян Бояджиев беше пребит от неизвестни лица в дома си в София. В момента Бояджиев е на лечение във ВМА. Настанен е в интензивното отделение на болницата с няколко прободни рани във врата. Състоянието му е стабилизирано.
Нападението е извършено в събота към 22.30 часа. Престъпниците оставили в безпомощно състояние 34-годишния журналист и преди да напуснат апартамента му, отрязали кабелите на домашния му телефон и взели мобилния му апарат. Бояджиев е успял сам да извика "Бърза помощ" чрез интернет. От дома му са откраднали няколко кредитни карти и лични вещи.
Огнян Бояджиев е бил ръководител на предизборния щаб на синия кандидат за кмет Мартин Заимов през 2007 г., а преди това е работил в Би Ти Ви, РФИ и БНР.

От инициативата „България е наша“ призоваваме българската полиция и прокуратура да предприемат бързи и ефективни действия за разкриване и наказване на извършителите на жестокия побой върху журналиста Огнян Бояджиев. Подобни актове на насилие не може да продължават да остават безнаказани и необяснени.

Коментарите на блогърите:
Иво Инджев - Оги и джелатите
Магдалина Генова - Добро утро, пияници!
Нели Огнянова - europe.bg : солидарност