събота, 31 януари 2009 г.

За Сер Гей и турската тоалетна на Доган

Аз предлагам този да си ходи, че обърна държавата ни на тоалетна . Казвахме му го учтиво, но май ще трябва да вземем по - радикални мерки, за да проникнем под слонската му кожа:Има още много за показване по тази тема!

петък, 30 януари 2009 г.

АЗ СЪМ БЪЛГАРИН, АЗ СЪМ ГРАЖДАНИН

Анализ на януарските събития от доц. д-р Любима Йорданова специално за www.bulgariaenasha.com


АЗ СЪМ БЪЛГАРИН, АЗ СЪМ ГРАЖДАНИН

доц. д-р Любима Йорданова


Януарският мирен протест на българските граждани през 2009 г. действително може да се определи като „първото събуждане на гражданското ни самосъзнание от 12 години насам”.

Той откроява качествено нов период в най-новата ни история. В обществото ни се появи и затвърди потребността от нов обществен договор между управляващи и управлявани. Гражданското общество набра сили и заяви решително присъствието си в държавата и готовността си да действа като коректив на властта.

Инициативата „България е наша” след протестите

Младите хора от Инициативата обявяват програмата си за нов обществен договор, който ще изискат да бъде подписан от всички политически партии в България. Тя е кратка, но съдържателна и включва:

І. Правова държава, в която законите важат за всички.
ІІ. Пряко участие на гражданите в управлението и промяна на избирателната система:
- Референдуми, инициирани от граждани с нисък праг за свикването от гражданите;
- Гражданска законодателна инициатива.
- Пропорционална избирателна система с преференциален вот без праг на преференциите.
ІІІ. Гаранции за свободата на словото, личната свобода и неприкосновеност.
ІV. Опазване на природата и въвеждане на принципите за устойчиво развитие.
V. Реална евроинтеграция в България.

Продължават работата си хората, които работят за интересите на всички българи: коалиция „За да остане природа”, студентите от СРОКСОС, Електронна граница и др. Инициативата е отворена за граждани и контактът на e-mail: bulgariaenasha (at) gmail (.) com.

Гражданското общество

Ако погледнем „Речник за политика” на Холтман на издателство Олденбург Мюнхен/ Виена, ще видим как се дефинира понятието гражданско общество.

Съвременната му употреба се разпростира най-вече между взаимните отношения между държавата и обществото, чиито различни интереси се признават за легитимни и опосредствани чрез държавата.

За източноевропейските страни след разпадането на социалистическото господство изграждането му се смята за политическа цел, която в течение на трансформация на системата се насочва към изграждане на демокрация от западен тип.

Основни белези на гражданското общество между другото са: многопартийност, отказ от насилие, правова държава, децентрализирана публичност, гарантиране на основните демократични права.

Януарският протест на българските граждани показа, че от посочените белези у нас функционира само многопартийността. Трябва да се работи върху отказа от насилие за разправа със законно протестиращите граждани, за изграждане на правова държава, за изграждане на децентрализирана публичност, част от която е тази инициатива на младите българи, гарантиране на основните демократични права, ясно представени в Европейските правни разпоредби и други документи на световната демократична общност.

Стъпки в бъдещето

Бих искала да набележа следващите стъпки, така, както аз ги виждам от перспективата на моя статус на човек, живял в двете исторически епохи и с информация за принципите на изграждане на обществото в развитите демокрации

Първа стъпка. На първо място е познаването на важни европейски документи като „Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи” на Съвета на Европа и „Харта на основните свободи на Европейския съюз”, чийто официален превод е публикуван в „Официален вестник на Европейския съюз” на 14.12.2007 г. Публикувала съм официалния текст в Svejo.net.

Конвенцията е валидна за нас, българите, от 1992 г., когато Република България я е ратифицирала и ние станахме член на Съвета на Европа, нещо, което очевидно твърде малко българи знаят. Хартата ще има правна сила, след като всички 27 държави-членки на ЕС подпишат Лисабонския договор, но нейният текст трябва да се познава. Дело е на Европейската комисия и е оповестена на 7.12.2000 г. Тя влиза като част от Лисабонския договор.

Във връзка с наблюдението на цифровата информация и страха на държавните власти от информатиците сега биха могли да се цитират членове на Конвенцията и Хартата, които осигуряват свободите на европейските граждани. В Конвенцията има текст за „тайна на кореспонденцията”, редактиран в Хартата като чл. 7 „Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и ТАЙНАТА НА НЕГОВИТЕ СЪОБЩЕНИЯ. Могат да се цитират и други членове на двата документа като: свобода на изразяване на мнение и пренасяне на информация и идеи през границата без намесата на държавните власти.

Този е единственият начин за справяне с държавните власти, когато те работят срещу гражданите. Преди няколко дена в България гостува комисар Жак Баро, вицепрезидент на Европейската комисия и комисар по „Правосъдие, свобода и сигурност”, който заяви в конферентната зала на „Радисън” готовността на Европейската комисия да продължи наблюдението си на България и след изтичане на първите три години членство. И Министърът на правосъдието, и Главният прокурор се чувстваха не особено комфортно от тази среща.

Втора стъпка. Трябва да се търси контакт с Европейската комисия и то - с комисаря с ресор „Информационно общество и медии” г-жа Вивиан Рединг. Трябва да се имат предвид всички стратегически и нови документи във връзка с информационните технологии, дело на Европейската комисия. Тя трябва да знае за работата на новото обединение на блогърите и гражданите в България.

Трета стъпка. Издаване на електронен вестник. Тази стъпка ще помогне инициативата „България е наша” да се превърне в движение. Бих дори предложила тези документи или поне части от тях с линк към документа да се публикуват във вестника, за да могат да бъдат използвани в битката с властта, която предстои с цел отстояване правата на гражданите. Така или иначе България е задължена да изпълнява Европейските правни разпоредби като държава-членка.

Вече не е важно, колко българи участват в протестите, защото България е в друг исторически период, когато не количеството, а качеството ще решава проблемите на обществото. Знаете ли как се подава петиция в Народното събрани и в Европейския парламент? Това са важни неща, които всеки българин трябва да знае. Правителството така или иначе ще се съобрази с исканията на протестиращите и ще ги изпълни в някаква степен, защото няма друга алтернатива. То е избрано именно, за да обслужва гражданите в рамките на един, рядко – два мандата. За България два мандата не са здравословни, именно с цел разкъсване на създалите се корупционни мрежи.

Защо пиша тези неща? Защото с изграждането на гражданското общество в България ще нараства гражданската инициатива и ще се увеличават гражданските предложения за подобряване на управлението на държавата.

В заключение ще кажа, че в Януарския мирен протест на българите през 2009 г. за първи път в нашата история победи знанието. Шегата на хакерите с избирането на думата „провал” и появата на сайта на Министерския съвет показва, че за 20 г. е израсло ново поколение, което няма да приеме стандартите и призраците на миналото и да живее в едно нелицеприятно общество с лош имидж и сред партньорите ни.

Това поколение е знаещо, то е можещо и занапред ще бъде фактор, с който българските политици, независимо от конфигурациите им в парламента и правителството, ще трябва да се съобразяват все повече и повече.

Борба за права и различия - какво става с подслушването в интернет

Какво се случва с поправките в Закона за електронните съобщения? Подробности в блога на Богомил Шопов от Електронна граница:

Борба за права и различия - какво става с подслушването в интернет

И сега
Сега остава да се обсъждат нещата в пленарна зала, затова ще се активизираме отново да покажем аргументите си на всеки, който иска да ни чуе, за да може да постигнем защитата на правата на гражданите в цифровата им плоскост.

Предложението
Осъзнаваме, че тази директива е европейска и трябва да я въведем, но има и друг начин. Ако не я въведем, като обявената такава позиция от Швеция, ние ще бъдем съдени (в най-лошия случай) от ЕК. Ние от “Електронна граница” декларирахме ясно, че ще поемем разходите по делото, ако се стигне до такова. Това не е популизъм, а е реалността. Ето предизвикателството, което няма да бъде прието от другата страна.

Продължаваме...

Една информация, която се разпространи наскоро е много интересна от където и да я погледнеш. Тя доказва постоянството на едни хора за монопол и контрол над едни други хора, много повече от тях. Помислете за кои говоря. Ето информацията. На пръв поглед нищо необичайно, популяризиране на 100 годишнината на България. Да, но сега, до колкото си спомням сме 2009 година, а Независимостта е провъзгласена на 22 септември 1908 година. Разсъжденията могат да бъдат много, но няколко са фрапантни:

1. Не е посочена сума на поръчката,

2. Популяризирането става година след честванията (за които се похарчиха 4 милиона лева) и в година на избори.

Прочетете повече за скандалната поръчка от страниците на списание Тема:

Бели лъжи за черни дни

Трябваше да си зададем въпроса: Кои са по-опасни, блогъртите или казионните журналисти?

Аз ще добавя, защото има нещо дълбоко съмнително във всичко, което се предлага на вниманието ни. Мисля, че успях да се дистанцирам след, като си подарих телевизора преди няколко години. Миролюба Бенатова, аз слушах историята по Дарик, беше обявена, че е в автобуса. Когато я намериха по телефона от Дарик, тя пътуваше развълнувана по магистралата преследвайки автобуса и знаеше много повече за човека, отколкото се казваше в официалното обявление на МВР в този момент, на началото на “драмата”. И как така стана, че пак ни трябва повече контрол и наблюдение от страна на полицията. Недай си боже да не отвлечем и ние утре автобус, а защо ли няма да го направим…? Защото ще бъдем следени и спрени преди да го направим. Вместо да се опитаме да образоваме децата си, или да се погрижим за пътища, социални домове, собственото ни българско производство ние ще влагаме средства в PR кампании и хора, които да ни следят и в мислите ни. Да не вземем да си помислим, че никой не работи с парите, които си плащаме всеки ден! Или пък да поискаме промяна?! Как ли би ни дошла тази еретична мисъл. Нали никой не я подкрепя, никой не живее в мизерията около нас или никой не си разбива колата или на никой децата му излизат неграмотни от училище, или никой не се тъпче с чужди домати, като гума и безвкусни или никой не мисли, че ще стане пенсионер или никой не иска да каже, че му е писнало?!

За това драги зрители, помня част от шоуто Улицата, препоръчвам го и след 10 години пак е актуално: “За тези, които не разбират или не искат да слушат…Продължаваме!”

четвъртък, 29 януари 2009 г.

Граждански Фронт България: 29.01 Варна - първи опит за флашмоб

Граждански Фронт България: 29.01 Варна - първи опит за флашмоб

Група от десетина души изненадващо се появи пред сградата на община Варна в края на работния ден и разпъна 5 метров плакат, на който пишеше "Оставка. България е наша".


Така се прави!

Варненци на протест

За да не бъда голословен препечатвам НетИнфо।бг:
http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1269492

Десетки варненци излязоха да протестират пред площад “Независимост”

28.01.2009
В същото време, в което започна протестът пред НС в столицата, десетки варненци излязоха да протестират на площад „Независимост”, предаде кореспондентът на БГНЕС във Варна.След два не особено успешни опита за протест в морската столица, група (не организирани юридически) варненски студенти и граждани отново изразиха публично солидарността си с декларацията на студентски, природозащитни, майчински и земеделски организации и движения, внесена в НС на 19 януари. Проявата е организирана в интернет, чрез facebook.com и групата „Граждански Протест Варна”. Членове на клуб „Електронна граница” също се присъединяват към протестиращите. Поводът са „опитите на управляващите да наложат тотален контрол върху интернет пространството”. Младите хора, излезли да изразят недоволството си коментираха, че нарушаването на основни човешки права и свободи не е превенция./БГНЕС /
БГНЕС

Наистина бяхме 50-тина човека, но без разгласа, не най-точния/уместен час 16,00, специфичната тема на протеста („опитите на управляващите да наложат тотален контрол върху интернет пространството”) и това е успех. Имаше медии, имаше ТВ, но като пуснеш търсачката на Гугъл, намерих само горното. Разбира се протеста не за медиите, а за хората. Ако бяхме взели заложник/ци, това е друго, екшън.
Нека варненци следят http://www.facebook.com/group.php?gid=44807099665 за следващи прояви.
Нека гражданите (студенти/блогери) от другите градове също си създадат свой групи и да участват синхронно в общи протести.
За вярващите, господ бе с нас, при прогноза за дъжд и такъв преди, по време на протеста даже пекна малко слънце.
За не вярващите, полицията бе с нас. Тактично се бяха събрали (няколко, без маски и щитове) далеч от площада, не дразнеха, а пазеха.
Благодаря на варненската полиция. Когато ние протестираме и искаме промени, ние протестираме и за тях и за техните заплати (семейства), те по закон не могат да го правят.

Инициативата „България е наша“ след протестите

Протестите отминаха, а с тях и еуфорията около първото събуждане на гражданското ни самосъзнание от 12 години насам. Основният успех на януарските протести е, че въпреки полицейщината и медийната завеса съобщиха на цяла България, че има хора, които се интересуват от промяна. Оттук нататък предстоят много битки на най-различни фронтове.

Ние от „България е наша“ заставаме зад новия обществен договор, който организаторите на протестите ще изискат да бъде подписан от всички политически партии в България:

I. Правова държава, в която законите важат за всички.

II. Пряко участие на гражданите в управлението и промяна на избирателната система.· Референдуми, инициирани от граждани с нисък праг за свикването от гражданите.· Гражданска законодателна инициатива.· Пропорционална избирателна система с преференциален вот без праг на преференциите.
III. Гаранции за свободата на словото, личната свобода и неприкосновеност.

IV. Опазване на природата и въвеждане на принципите за устойчиво развитие.

V. Реална евроинтеграция на България.

Ще продължим да отразяваме актуалните проблеми и най-вече усилията на хората, които работят за интересите на всички българи: коалиция „За да остане природа“, студентите от СРОКСОС, Електронна граница и още много други!

Ще продължим да разобличаваме медийните манипулации (например за лайнометите и блогърите с пистолетите).

Всеки, който се застава зад нашите идеи, може да се присъедини към инициативата по два начина:

- като блогър: с активно участие в бъдещите ни действия;
- като обикновен гражданин: с изпращане на сигнали за нередности или пък действия на граждански организации, които се нуждаят от гласност.


Ще очакваме писмата ви на този имейл:

сряда, 28 януари 2009 г.

Протестът на 28-ми Януари

Въпреки дъждовното време днес на протеста имаше не малко хора:
Гражданите стоически отстояваха исканията си:
Трансперантът ни вече е готов:
Мария и Бого, както и редица други протестиращи бяха провесили стара мишка през врата си или направо се бяха обесили символично на пач кабел:
Говорещият твърдеше, че златния гълъб е символичен подарък на борещите се за дигитална свобода от немския президент:

Очаквайте още за протеста днес, тази страница ще бъде актуализирана от колегите и щом излезнат снимки и видео в snail медиите.

вторник, 27 януари 2009 г.

28-ми януари: Уволнени сте!

Официално обръщение от организаторите


Обединените сдружения на майки, студенти, природозащитници, земеделци и Интернет потребители канят всички граждани на протест срещу проваленото управление на България под надслов „Уволнени сте“.

София: пл. „Народно събрание“ на 28 януари, сряда, от 15.00 ч.
Варна: пл. „Независимост“, 28 януари, сряда от 16.00 ч.

На протестния митинг ще бъдат обявени следните действия:

1. Искане за оставка на правителството.
2. Обявяване на национално гражданско неподчинение и призив за обща стачка.
3. Иницииране на нов обществен договор.


Основни принципи на обществения договор са:
I. Правова държава, в която законите важат за всички.
II. Пряко участие на гражданите в управлението и промяна на избирателната система.
· Референдуми, инициирани от граждани с нисък праг за свикването от гражданите.
· Гражданска законодателна инициатива.
· Пропорционална избирателна система с преференциален вот без праг на преференциите.
III. Гаранции за свободата на словото, личната свобода и неприкосновеност.
IV. Опазване на природата и въвеждане на принципите за устойчиво развитие.
V. Реална евроинтеграция на България.


МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОТЕСТА:

1. СРОКСОС
2. България е наша
3. Електронна граница призовават:
За да покажем, че не искаме повече да ограничават правата ни в цифровия свят, а и не само, носете си някакъв отличителен знак - било то мишка, мрежов кабел или нещо по ваш избор.

неделя, 25 януари 2009 г.

На национален протест срещу полицията в интернет!

На 22.01.2009 г. бе гласувана промяна в Закона за електронните съобщения, касаещ т.нар „мерки за подслушване на интернет“ и по-точно запазването на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи.

Поправката е била приета само за един час , като добрата новина е, че достъпът на МВР до данните от телефонни разговори, електронна поща, интернет комуникация, както и страниците, които всеки посещава в интернет няма да е безконролен, а по ред, съобразен с още три закона.

Проблемите, които тази поправка не решава, са основно следните:

1. Удължава се от 12 месеца на 24 месеца срокът за съхранение на данните
2. Чрез лоша разпоредба за унищожаването им се създава възможност да се удължи срокът за съхраняването им (всяко съхраняване на лични данни е проблем, ако е без цел)
3. Не се включиха, а дори отпаднаха текстовете, че данните се събират за целите на разкриване на тежки престъпления, както предложи Минчо Спасов. (източник)

Във връзка с горните проблеми и други неясноти в Закона за електронните съобщения от гражданската организация за защита на цифровите ни права „Електронна граница“, заявиха, че се включват в националния протест на 28 януари със следните искания:

1. Да се добави като текст, че в наредбата, която следва да се изготви всички действия ще се прилагат чрез подходящи мерки и в съгласие с принципите за пропорционалност, ефективност и разубедителност, което е европейско правило и е част от решенията на Върховния административен съд, произнесъл се за против сегашната наредба 40, регулираща тази материя. Тези промени няма да затрудняват развитието на информационното общество, защото ще са в съответствие с Директива 2000/31/EC и няма да нарушават основните права на гражданите, включително правото на неприкосновеност.
2. Искаме също в документа да има ГАРАНЦИИ, че ограните на реда не могат да налагат каквито и да е ограничения върху основните права и свободи на крайните потребители без предварително решение от страна на съдебните органи, предимно в съответствие с член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, освен ако обществената сигурност е застрашена.
3. Настояваме срокът за задържане на данните да бъде намален от 24 на 6 месеца.
4. Искаме гарантирана възможност всеки един български или чуждестранен гражданин, за който има събрани данни да има право на достъп до тях по определен ред и безплатно, по всяко време през срока на действие на активното задържане на данни.
5. Искаме заложени компенсации при злоупотреба със задържаните трафични данни.
6. Не на последно място искаме задържането на данни да започва да става след съдебна заповед, а не на общо основание за всички граждани използващи телекомуникационни услуги.
7. Приложението на тези мерки да става само за разследване и преследване на “тежки престъпления”. (пълният текст - тук)

От „Електронна граница“ призовават всички, които държат на свободата и на правата си, да се присъединят към протестите.

Във Варна

На 28 януари 2009, сряда от 16.00 часа на площад “Независимост”

В София

На 28 януари 2009, сряда от 15 часа пред Народното Събрание.

Какво да си носим на протеста

За да покажем, че не искаме повече да ограничават правата ни в цифровия свят, а и не само, носете си някакъв отличителен знак - било то мишка, мрежов кабел или нещо по ваш избор.

Прочетете декларацията и елате на протестите! Да им покажем, че сме хора, които няма да позволят груба намеса в личното им пространство!

петък, 23 януари 2009 г.

България е наша по РеТв епизод 2

Гледайте днес в 19:30 в предаването "Булевард България" на ReTv - Мартин Ангелов и Мартин Микуш, които ще бъдат гости на Иван Бедров и ще дебатират пo актуалните теми от седмицата.

Видеото от архива:

А след протеста... ПОТОП

Днес трябваше да се радваме, че на 22 януари Министерският съвет одобри създаването на Център „Фонд за асистирана репродукция”. Трябваше да се радваме, че днес бе обнародван законът, забраняващ заменките.

Но за наш ужас се оказа, че безумните ни народни представители са одобрили рестартиране на спрените 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ "Козлодуй".

Коментари:
Не на АЕЦ-а! , Мартин Линков
Спрете АЕЦ най-сетне, Богомил Шопов

Министър Миков, чиято оставка искахме по повод оказването на неправомерно полицейско насилие върху мирни граждани на 14-ти януари и допускане смъртта на арестувания протестиращ Методи Маринов, изведнъж се активизира и започна да уволнява висши служители на МВР. По каква логика обаче случаят на Пламен Куцаров се различава от този Методи Маринов - МВР не съобщава.

Коментари:
Смъртта в МВР не е занимание самотно, Мария Ненова

На 19-ти януари Държавна агенция по горите подписа две заповеди за заменки с дата 16.01 (деня в, който се прие законът за прекратяване на тази практика) . Все още се пита дали този корупционен акт ще бъде спрян.

Коментари:
Заменките са мъртви, Да живеят заменките!, Коалиция „За да остане природа“

сряда, 21 януари 2009 г.

Протестът от 21 Януари

Видео от Декларацията която прочете Комитата
(чакаме по-чиста картина от snail медиите, тази е с Rokr2)

Снимки от протеста: Подготвяме се да раздаваме флайери и лепенки сред хората: Следващият път ще вземем и карфици:

М, която си изгуби портфейла и един добър човек и го върна като я потърси по микрофона:
и Комитата:
За жалост днес нямаше толкова много хора колкото миналата сряда, но организацията и техническото обезпечение на протеста бяха много добри.

Говорещите от микрофона следваха строг ред, а между изказванията на земеделците, пчеларите и организацията на майките в България, имаше музикални паузи на който звучаха - Scorpions - Wind of Change - защото вятърът на промяната трябва вече да издуха тази шайка от парламента, както и химна на всеки протест - Let it Be. Васко кръпката също се включи тематично с Ден след ден пя и Дичо, а накрая и Замунда Банана Бенд

Множеството поиска оставката на министър Миков многократно - заради нелепета смърт на Методи Маринов и заради ненужното насилие употребено по време на протестите от 14 - целящо единствено да сплаши хората:
Задържаният от полицията и свидетел на смъртта на Методи - Марин Маринов също беше на площада:
Представителите на земеделците отново изтъкнаха проблемите пред безмитния внос от Македония, Турция, Египет... които съсипват родното стопанство и подбиват силно цените на родната продукция. Споменаха за Турската политика, при която няма внос, преди да бъде изкупено и последното зрънце от турските производители. Нима не можем да направим това и у нас ?

Млеко и месопроизводителите също припомниха проблемите, които изпитват с пласирането на собствената си качествена продукция и ниските и изкупни цени, а в същото време старо ирландско месо, което достига родния пазар след съмнителни сделки, обслужвайки интереси на шепа хора.

С Филип, дадохме интервю за Хоризонт докато чакахме Комитата да прочете Декларацията на "България е наша, а не е ваша!"

Очаквайте още снимки, видео и аудио материали, този пост ще бъде допълван многократно, проверявайте го често.

А през това време помнете -
България е наша, не е на тройната ламя!

Защото:
Моля, колегите да допълнят поста, когато имат възможност.


Видео от протеста:
Какво казахме поотделно за протеста:

Мартин Линков - На протест с лична карта ?

Мария Ненова - Загубено и намерено

Мартин Ангелов - 21 Януари - протестите зад "Коня"

Константин Павлов - Комитата - Протестът на 21-ви Януари

Вижте и още снимки и видео от протеста

Снимки в тази публикация:

Кой командва ултрасите?

Двайсетина човека сигурно ми пратиха днес това клипче, което проследява някои много любопитни детайли от сблъсъка на 14 януари на митинга пред парламента. Кой разваля протеста с провокации и кой издава заповед за прекратяването му? Пратете ми линк към оригиналния източник, моля.

Оставка!

Лъчезар Томов

Защо искам оставка и съм безкомпромисен в това:

1) Защото полицията би хора вместо да ги пази (няма значение, че е имало ултраси, те биха невинните)

2) Защото полицията нарушава основните ни човешки права и бие дори адвокатите

3) Защото не преговарям с терористи

Призовавам да не чакаме да дойде новият св.Георги да ни освободи от триглавата ламя

Оставка!

вторник, 20 януари 2009 г.

Как парламентът се подиграва с нас

ВНИМАНИЕ: Парламентът „забрани" заменките и след това бяха издадени от Държавната агенция по горите ДВЕ заповеди за замени на гори, с които 150 декара гори до София са заменени за 300 декара гори в Северна България.

С други думи: Правителството и Парламентът официално се съгласиха, гласувайки на 16-ти януари, че заменките са корупционни практики и какво стана след това? Държавната агенция по горите започна да бълва заповеди за замени със ЗАДНА ДАТА!

Ще оставим ли това да се случи? Не и ако имаме елементарно себеуважение!

България е наша, а не ваша, корумпирани престъпни лумпени такива! Този път няма да ви се размине!

Мария Ненова

Лапачка като за последно - Статия по темата на Константин Павлов - Комитата

Логото

Официалното лого на инициативата:
"България е наша, а не е ваша!"
е готово:

1. Разпечатай на лист А4 или по избор.
2. Изрежи по контура.
3. Вземи базопасни или лепенка.
4. Раздай на другарче.
И огледалното:
Файловете в голяма резолюция и готови за печат може да свалите от тук

Защо протестираме

Лъчезар Томов

Искам да ви обърна внимание на три публикации по темата:

Бунтът тепърва започва на Иво Беров,

Моите причини да протестирам
на Томов8

Третата ще предам дословно (отново на Томов8):

"Нищо не можем да променим" - това е мантрата и заклинанието на малкия човек, с което си ляга и става всеки ден и по този начин успокоява съвестта си. И така живота на малкия човек си минава - мачкат го, ритат го, дерат му кожата, а той си повтаря "Нищо не можем да променим" и така си ляга успокоен вечер. Ако случайно някой се появи и иска да промени нещо, малкия човек му казва "Нищо не можем да променим", и така успокоява съвестта си, че не е тръгнал да промени нищо. Добре че още има луди глави, които не слушат малкия човек и решават, че могат да променят нещо.

!Да пием за малкия човек, който е отказал хляб на ботевите четници, защото "Нищо не можем да променим"
!Да пием за малкия човек, който предаде Левски на турците, защото "Нищо не можем да променим"
! Да пием за малките хора, които си седят вкъщи пред телевизорите и казват за протестите "Нищо не можем да променим"
!Да пием за изборния ден, в който хората не гласуват, защото "Нищо не можем да променим"

НЕ!!!

ДА ПИЕМ ЗА МЛАДИТЕ И ГНЕВНИ ХОРА, КОИТО ИСКАТ ДА ПРОМЕНЯТ НЕЩО!!!!

понеделник, 19 януари 2009 г.

България е наша по ReTV

Гледайте довечера от 19:30 по "Булевард България" на RE:TV Илия Марков, който по покана на Иван Бедров ще отговаря и коментира създаването и идеята на инициативата "България е наша, а не е ваша"

--редакция 20:47--

Поздравявам Илия за достойното и обективно представяне!

Очаквайте скоро кадрите от архива на ретв

Надявам се, че в сряда гласът ни ще се чуе и:

България е наша, а не е ваша!

Ще отеква дълго време в ушите на народните ни представители, докато се вслушат в тези думи.

неделя, 18 януари 2009 г.

България е наша

Обединени блогъри за наша България

Ние, група блогъри от различни градове в България, се обединяваме около каузата на протестиращите групи в страната ни. Ние заставаме с имената си зад следните искания:

- Настояваме институциите да поемат политическата отговорност за масовите побоища в София. Ако министър Михаил Миков и членовете на правителството имат съвест, очакваме оставките им.

- Настояваме за незабавни мерки срещу тоталната корупция, която разяжда страната ни и влошава живота на българите. Настояваме за прозрачност.

- Настояваме за спешни и категорични мерки по въпроса с образователната и здравната реформа в България.

- Настояваме институциите да започнат да отговарят за действията си пред гражданите на България. Настояваме за пряко гражданско участие и контрол при вземането на важни решения.


Ние от „България е наша“ заставаме зад новия обществен договор, който организаторите на протестите ще изискат да бъде подписан от всички политически партии в България:

I. Правова държава, в която законите важат за всички.

II. Пряко участие на гражданите в управлението и промяна на избирателната система.· Референдуми, инициирани от граждани с нисък праг за свикването от гражданите.· Гражданска законодателна инициатива.· Пропорционална избирателна система с преференциален вот без праг на преференциите.
III. Гаранции за свободата на словото, личната свобода и неприкосновеност.

IV. Опазване на природата и въвеждане на принципите за устойчиво развитие.

V. Реална евроинтеграция на България.

Ще продължим да отразяваме актуалните проблеми и най-вече усилията на хората, които работят за интересите на всички българи: коалиция „За да остане природа“, студентите от СРОКСОС, Електронна граница и още много други!

Декларация за протеста на 21 Януари

Декларация от обединени студентски, природозащитни, майчински и земеделски организации и движения внесена официално в Народното събрание с входящ номер ПГ 928-00-5/19.01.2009!

До 40-то Народно събрание на Република България;

До Министерския съвет

ДЕКЛАРАЦИЯ

от обединени студентски, природозащитни, майчински и земеделски организации и движения

Обявяваме 21 януари 2009 год. за ден на Обединен граждански протест.

Настояваме до 27 януари 2009 год. Народното събрание и Министерския съвет да изпълнят или да започнат активни действия за изпълнение на следните обединени искания:

1. Оставка на министъра на вътрешните работи Михайл Миков.

Мотивите ни са: нарушаване на закона и непрофесионализъм, довело до провал на МВР в опазването на обществения ред при законния митинг от 14 януари 2009 год. на пл. „Народно събрание”; заблуждаване на обществото и на Столична община с мними заплахи за бомба и относно причините за смъртта на протестиращ; липса на контрол над ръководството на МВР и в частност на СДВР; незаконно навлизане на жандармерията в населено място; прекомерна и ненужна употреба на физическа сила и помощни средства, довела до побой над невинни граждани и смърт.

2. Мерки по неотложните искания на протестиращите организации: студентските организации (СРОКСОС и ГСЗССГ); природозащитните организации от гражданска коалиция „За Да Остане Природа в България”; браншови организации на земеделските производители (зърнопроизводители, млекопроизводители, пчелари); организации на българските майки за правата на децата (Сдружение „Свети Мина” – Добрич, семейства на деца със специални нужди, Фондация „Движение на българските майки”, Многодетните майки, Клуб „Пълна къща”, към Асоциация родители, Организация „Родители на деца с увреждания от цяла България”, Майки с репродуктивни проблеми, бременни жени и др.)

3. Приемане на законодателни изменения за повишаване гражданското участие в управлението. Настояваме за намаляване праговете и пречките пред иницииране на местни и национални референдуми с подписка на граждани; когато се засягат интересите на местната общоност; снижаване прага на избирателната активност, необходим за задължителността на референдума; задължително участие на организации с нестопанска цел в обществена полза при вземането на решения от административните органи.

4. Промяна на избирателния закон и система, стимулиране на повишена избирателна активност. Предлагаме въвеждане на пропорционална избирателна система с мажоритарен елемент – преференциална листа, чрез която се избират личности и получилият повече гласове кандидат преминава на по-предно място в листата.

Исканията ще бъдат огласени на Обединен протест на пл. „Народно събрание” на 21 януари 2008 год., сряда, от 15:00ч.

Изпълнението на исканията ще се отчете на обединен митинг на пл.„Народно събрание” на 28 януари 2009 год., сряда, от 15:00ч.

При отказ от диалог и нерешаване на поставените проблеми си запазваме правото да призовем към всеобщо мирно гражданско неподчинение в цялата страна и обща политическа стачка.

Защо искам референдум?

“Всички са маскари” - това ми е любимата фраза, когато стане дума за политици и политическата ‘класа’. Tова не е мое мнение, а е мнение на един български творец, останал в историята още преди повече от 100 години. Интересното, е че и тогава всички са мислили по този начин.

Българската политика е минавала през върхове и падения, през влияния на различни силни течения, докато стигнахме до поредното влияние - на ЕС. Странно е да се мисли, че сме независима държава, още по-малкото, че можем да вземаме много от решенията сами. Странно е да се мисли, и че повечето от политиците могат сами да вземат решения.

До сега беше въпрос на чест, странен избор или объркване да отидеш пред урните и за да гласуваш за партията, която си си избрал или която те е избрала, защото в повечето случаи, избирателят бива избран, а за него остава възможността ‘свободно’ да гласува. Нима не сте гласували за ‘поредния’ спасител, за поредния нов лидер или за поредния месия.

В последните дни се шуми за това, че трябва да има мажоритарни избори под една или друга форма. Тук специалистите ще оценят кой точно модел на тези избори ще бъде подходящ, но аз си мисля, че е по-важно, че вече се поставя идеята за това да се гласува за личности, които дори могат да не бъдат част от партийни листи и по-важното - избирателят ще може да избира, което е негово законно право и морално задължение.

Много по-добре е да знаеш, че доктор Иванов, който лекува цялото ти семейство и е пример за уважение в твоя град, ще бъде именно този, който ще ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВА в управлението на страната.

Тъй като аз не вярвам сегашната шайка ‘управляващи’ и новоизлюпените политици да искат такава промяна, аз виждам решението в референдум. Референдум предложен от Президента, в който хората да имат възможността да станат НАРОД отново и да кажат мнението си по въпроса :


- Да - искам да избирам личности
- Не - искам да живея пак скапано

или

- Да - за промяната
- Не - за мизерията и политическите измами

или

- Да - за личности в управлението
- Не - за марионетките, ‘бизнесмените и ченгетата’

Аз гласувам с “ДА”, защото обичам България и искам тя да се развива, а единият от начините да стане това е именно да мога да гласувам за личности, а не за партийни листи и за хора, които не познавам и не уважавам.

Аз гласувам “Да”, за референдум, на който всеки да може да изкаже мнението си. Нещо, което не се е случвало от години.


Пример ли?

Ако гласуваме по стария начин, отново ще станем свидетели на ‘ доблестни личности’ като Румен Петков, Овчаров, другаря Станишев и други познати лица, да 'управляват' държавата ни.

При едни мажоритарни избори, това НЯМА как да се случи или поне ще е адски трудно.

Ето за това аз протестирам и настоявам

Бого

Най-богатата и мирна страна

България е най-богатата страна на света.

Няма друга държава на този свят, която да я крадат първо турци, после руснаци, фашисти, комунисти, а сега собствения и народ и пак да има...

Швейцария щеше отдавна да е фалирала.

България е и най-сладката за управление страна на света.

Народът е мирен, сякаш пие чай не със захар, а с бром. Бунтува се рядко и на големи интервали.

Когато се разбунтува, дори се стряска, като дете което се е пробудило от дълъг сън, но образите от кошмара още го тормозят.

Събудете се приятели!
Не се плашете, нека заедно построим една по-добра България!

Компилация за събитията от 14 януари и отзвука им

Много добра компилация със събитията от 14 и последвалото им отразяване по медиите, стъкмените пресконференции и други манипулации срещу народа: (VBOX7 >>)

Полицията на 14 Януари

Хронология на пoлицейските издевателства

14 Януари:

Група протестиращи са приклещени между паметника на Цар Освободител и полицията използва ненужна сила:Малко по-късно:

Полицейски произвол над трима младежи в Борисовата градина:Ето как някои от полицаите мислят, че трябва да се справят с протестиращите:Горното видео е част от това - показващо как протестиращите са изблъскани до бул. "Евлоги Георгиев"Отново ненужна употреба на сила

Снимки от протестите

Тук ще споделям материалите от който са изготвени клипчетата и банерите за кампанията:снимки - Марфи

Банери

Банери за кампанията:

Размер 728 на 90Намира се тук:
http://marfuzii.net/images/banners/bg728x90.swf

Вземи готовия код

Ето и банер, с който търсим отговорност за убийствотона Методи Маринов.

Показвам размер 120 на 240 (може да се променя размера стига да се запази съотношение 1 към 2)
Вземи код

Banner 250 на 250:Везми код

Дизайн - Елфа, снимки - Марфи и ForTheNature.org