сряда, 24 юни 2009 г.

IskameDaGlasuvame.com

Ако живеете в чужбина и желаете да упражните изконното си конституционно право на глас посетете iskamedaglasuvame.com.

На сайта ще намерите списък с утвърдените вече избирателни секции, както и заявените и евентуално предстоящи да бъдат отворени.

Вижте и този пост ако сте пропуснали: "Как гласуваме, ако сме на море или в чужбина?"

Кратко видео на РеТв, от което разбрах за сайта:

вторник, 23 юни 2009 г.

Да изпратим Тройната коалиция, както подобава

Коалиция За да остане природа в България организира шествие по повод края на мандата на Тройната коалиция.

По-долу следва съобщението, публикувано в страницата на събитието във Facebook:
Кога: 2 юли 2009 от 17.30ч.
Начало: Пилоните на НДК
Край: Градинката на Св. Климент Охридски
Носете си лъжици и инструменти за вдигане на шум!!!

Оставете Рила и Иракли на мира!
Изпращаме управляващата коалиция с наказателен вот.

НАШИТЕ ИСКАНИЯ
Повече от три години се борим с отиващото си правителство да свърши нещо елементарно – да спре незаконното строителство на Иракли и Рила, да запази един от последните девствени плажове по Черноморието, да запази един от символите на България – района на Седемте рилски езера, да прояви малко морал. Въпреки подкрепата на стотици хиляди граждани, на известни български творци и интелектуалци, журналисти и дори някои политици, българските институции отказват да се задействат поради управляващите ги инвеститорски интереси. Опасявайки се, че следващото управление може да продължи да подлага българската природа на системно унищожение, ние повтаряме своите конкретни искания:
• Спиране от експлоатация на незаконните ски лифтове на Паничище и Картала в Рила и рекултивация на засегнатите терени за сметка на инвеститорите (онлайн подписка на http://forthenature.org/petitions/10/). Двата лифта неправомерно навлизат на територията на Национален парк „Рила” и са части от проекти за нови незаконни ски курорти в Рила. Лифтът на Паничище е изграден върху действащо свлачище и опасен за всички ползватели.
• Спиране на строителството на напълно незаконния комплект Riverside village на Иракли, събаряне на построеното досега и пълна рекултивация на терена, включително на унищоженото от офшорния инвеститор Swiss Properties устие на река Вая. Swiss properties нямат нито един изряден документ и нито едно ненарушено постановление за спиране на незаконната строителна дейност.
Няма да се откажем от конституционно гарантираното ни право на здравословна и благоприятна околна среда (чл. 55 от Конституцията на Република България). Ще продължим да настояваме и действаме за прекратяване на мегаломанските посегателства над българската природа, след като няма държава и държавници, които да изпълнят конституционните си задължения да осигурят разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната (чл. 15 от Конституцията на Република България).

петък, 12 юни 2009 г.

Франция поема делото Борилски

Франция обмисля да повдигне дело срещу убийците на Мартин Борилски, които бяха оправдани от колегите на бащите си в районните ни съдилища.

Какво се случи със ЗЕС?

ЗЕС не влезе в пленарна зала
Новото предложение на МВР за промяна в ЗЕС не влезе в пленарна зала в последното заседание на този парламент. Всичко ще се решава в следващия, нека внимаваме за кого гласуваме.
Източник: Богомил Шопов

Как гласуваме, ако сме на море или в чужбина?

АКО НЯКОЙ ЩЕ БЪДЕ НА ПОЧИВКА ИЛИ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ В БЪЛГАРИЯ, ДО 20 ЮНИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВА НА ДРУГО МЯСТО!
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) (1) Удостоверения за гласуване на друго място се издават ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА в един екземпляр на избиратели, които предварително писмено заявят, че няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес.
(2) УДОСТОВЕРЕНИЯТА СЕ ИЗДАВАТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН.

АКО СТЕ В ЧУЖБИНА

Важи РЕШЕНИЕ № НС-18. Ето по-важните моменти:

4. В страна, в която Република България няма дипломатическо представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик, избирателни секции могат да се разкриват при наличие на съгласие на съответната държава за разкриване на такива секции.

5. В чужбина избирателни секции се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства до 15 юни 2009 г. (19 дни преди изборния ден):
а) в населени места, където има дипломатическо или консулско представителство (чл. 41, ал. 8, т. 1 от ЗИНП);
б) при получено съгласие от приемащата държава в населени места, извън тези по буква "а", при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват (чл. 41, ал. 8, т. 2 от ЗИНП).
Когато броят на избирателите е повече от 1000 се образува нова избирателна секция.
6. Заявлението ( Приложение № 10 от изборните книжа) трябва да е в писмена форма и да е подписано саморъчно (лично) и да съдържа ясно изразено желание за гласуване и се подава с писмо или в електронна форма (по факс или чрез електронна поща на сканирано саморъчно подписано заявление) до посолството на Република България или консулската служба за съответната държава.
В заявлението се посочват трите имена по паспорт, лична карта или военна карта, адрес на пребиваване в съответната държава и постоянния адрес на избирателя в Република България.
Заявлението (Приложение № 10 от изборните книжа) се подава не по-късно от 14 юни 2009 г., неделя включително (20 дни преди изборния ден).

ДРУГИ ВАЖНИ МОМЕНТИ ЗА ГЛАСУВАЩИТЕ В ЧУЖБИНА
(Извадка от ЗАКОН за избиране на народни представители, ДВ 31/2009)

Чл. 74 (12) В чужбина се гласува само с бюлетина за кандидатски листи на партии или коалиции, която не съдържа реквизитите по ал. 3, т. 4.

Чл. 85 (3) Избирателите в чужбина удостоверяват самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските документи за самоличност. В случай, че срокът на валидност на паспорта или на личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.

Чл. 107. (1) Общият брой спечелени мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия въз основа на броя на избраните кандидати:
1. по мажоритарната система на съответната партия или коалиция, обявени по реда на чл. 24, ал. 1, т. 13;
2. по пропорционалната система, определен от сумата на подадените действителни гласове за кандидатски листи за съответната партия или коалиция в страната и в чужбина по метода на Хеър-Ниймайер според методиката по чл. 23, ал. 1, т. 11.
(2) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете за партиите и коалициите от страната според методиката по чл. 23, ал. 1, т. 11. В чужбина се гласува с бюлетина само за кандидатски листи на партии и коалиции без имена на кандидатите.

Ето и видео за някои трудности, на които можете да се натъкнете

четвъртък, 4 юни 2009 г.

FACEBOOK акция: „Гласувай!“

Групата във Facebook „Аз ще гласувам, защото искам ПРОМЯНА !“ организира акция този петък - 05.06. в 15 часа пред НДК за призив младите хора да гласуват. Осигурени са тениски, на които пише "Аз ще гласувам, защото имам нужда от промяна!".

По-долу е обявлението на организаторите:

Всички млади хора, които се чувстват активни граждани, моля да заповядат на уреченото място. На място ще си направим по една шантава прическа или направо елате с такава за да съответства това на надписа на тениската. Тези с най-шантавите прически получават тениска :)
Ще се забавляваме и ще свършим нещо като истински граждани на България ! Не се притеснявайте от нищо ! Дори и ако не се познаваме лично - ние, организаторите на събитието сме отворени и усмихнати млади хора, които ще се радват да се запознаят с всеки от вас!
Осигурено е и медийно присъствие.
Нека само подчертая, че това НЕ е политическа агитация на партийна сила, а наша лична гражданска инициатива !
Носете само много добро настроение, за другото е помислено :)
Заповядайте!

сряда, 3 юни 2009 г.

Промени в ЗЕС през задната врата

Днес, в отсъствието на председателя на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред г-н Минчо Спасов от МВР са се опитали отново да прокарат промените в член 251 от ЗЕС, касаещи достъпът до трафичните ни данни.

Този път от МВР са възприели нова тактика и създават своебразен прецедент в парламентарната ни история - законопроектът е внесен с гриф "Секретно"!

Повдигат се доста тревожни въпроси:
  • Как следва да се гласува и разглежда този законопроект и от кого?
  • Какви са тези толкова секретни промени, че не могат да станат достояние на обществеността?
  • Сега ли е моментът да се вкарват тези промени?
Преразказ за мотивите за внасяне на законопроекта от г-н Спасов:

"Подробно протестирало срещу изискването за съдебно разрешение при ползването на телефонни разпечатки и интернет трафик и как тази предпазна мярка спъва функционирането на структурите на МВР и рефлектира директно върху ниската разкриваемост на престъпленията в страната"

Ще следим с интерес развитието на тази сага, която явно не ще бъде решена скоро, да се нядяваме че следващата администрация ще прояви повече разум в тази сфера.

Още по темата при:
Мартин, Делян и Бого

понеделник, 1 юни 2009 г.

Гласувайте - България е ваша!

Макар и със закъснение сговорната ни дружина е готова с любителското си видео послание, с което казваме "Гласувайте!" на всички които ни четат:Гласувайте! България е ваша!