вторник, 26 май 2009 г.

Отворено писмо за НАШИТЕ права в Интернет

Ако сте съгласни с това отворено писмо, моля да го подпишете като коментирате тук до 11 юни. Разпространете го до приятели, колеги и съмишленици. Ако искате да го подпишете като НПO, пишете на bogomil@efb.bg
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ


ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ


ДО МИНИСТЪРА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

Г-ЖА ГЕРГАНА ПАСИ

ДО ЕВРОКОМИСАРЯ ПО ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Г-ЖА МEГЛЕНА КУНЕВА


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАИТС

Г-Н ПЛАМЕН ВАЧКОВ


ДО ПОСОЛСТВАТА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕС

ДО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

ДО НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДО МЕДИИТЕ


ОТВОРЕНО ПИСМО


за защита на цифровите ни права.

от “Електронна граница”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАСИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУНЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАЧКОВ,

ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


В края на септември, миналата година Европейския Парламент гласува на първо четене и на 6 май 2009, на вторo гласуване промени в серия от директиви, наречени телеком пакет, а именно:


2002/19/EC (‘the Access Directive’);

2002/20/EC (‘the Authorisation Directive’);

2002/21/EC (‘the Framework Directive’);

2002/22/EC (‘the Universal Service Directive’);

2002/58/EC (‘the Eprivacy Directive’).


Основната идея на тези директиви е да работят за подобряване на услугите в името на гражданите на ЕС, да правят живота им по-лесен и да ги защитават, като въвеждане на номер 112 и възможността за прехвърляне на номер от един оператор на друг,


Част от предложените промени засягат и Интернет като среда и като начин за работа. Много от тях, предвиждат тотално нарушаване на човешките права и на законовите традиции в Европа, като:


- Забавяне на определени технологии или спирането им изцяло, за да се предотврати “нарушаване на интелектуалните права”, което директно означава нарушаване на неутралитета на мрежата и нарушаване на работата на компаниите работещи с тях, както и на хората ползващи ги ежедневно. Започва се контрол върху технология и върху преносна среда, с идеята че евентуално може да се случи ‘нарушаване на интелектуални права’.


- Сътрудничеството между доставчиците на Интернет и издателите на съдържание, ще бъде засилено насила, за да може при филтрацията на трафика доставчикът да може да разбере това съдържание ‘законно ли е или не’ и дали може да се разпространи по Интернет.


- Контрол от страна на доставчиците върху техните клиенти с цел следенето дали съдържанието което се изтегля от потребителя е ‘законно’ или не.


- Всички потребители на Интернет ще бъдат задължени да поставят шпионски софтуер на компютъра си, които да следи за наличието на ‘незаконно’ съдържание на техните компютри.


- Ако потребителят има такива ‘нарушения’, освен, че ще бъде преследван законно за действия които не са доказани от съд, но и достъпът му до Интернет ще бъде спрян.


- Ще изместят преценката кое е законно и кое не от ръцете на правосъдието към кварталния ви доставчик на Интернет и ще смени правния статус на доставчика на Интернет, който за момента е само ‘преносна среда’


Това са само част от предложенията за промени, но те показват най-ясно опасностите за нарушаване на правата и на потребителите, и на бизнеса


По време на финалното гласуване ЕП успя да намери златната среда, в това и потребителите да бъдат със защитени права, и издателите на съдържание да бъдат доволни от клаузите в директивите, приемайки предложение, което служи като защитна стена за правата на гражданите и бизнеса в Интернет:

Изменение 138/46, прието от Парламента на пленарното му заседание на 24 септември и потвърдено на второто гласуване на 6 май, предвижда, че „не могат да се налагат каквито и да е ограничения върху основните права и свободи на крайните потребители без предварително решение от страна на съдебните органи, предимно в съответствие с член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, освен ако обществената сигурност е застрашена; в този случай решението на съдебния орган може да се вземе впоследствие.


С това отворено писмо, искаме да дадем мандат на делегацията ни, която ще отиде да ни представлява в Съвета на Европа на 14 юни 2009, да защитава нашите права, като граждани, като потребители, като основен бизнес сегмент в икономиката на страната и привличащ много инвестиции сектор.


Ние искаме да се чуе ясната позиция, че България и гражданите й, са твърдо “за” оставането на предложение 138/46 в Директивата.


“…Четвъртият елемент, върху който бих искала да наблегна е признаването на правото на достъп до Интернет. Новите правила изрично посочват, че достъпът до Интернат е основно право като свободата на изразяването и свободата на достъп до информация. Следователно, в правилата е посочено, че всички мерки, свързани с достъпа до или използването на услуги и приложения, трябва да спазват основните права и свободи на хората, включително правата на свободно изразяване, достъп до информация и образование, а също така правото на справедлив процес.”, сподели комисар Вивиан Рединг.


Ние настояваме нашата делегация да подкрепи това предложение, което гарантира човешките права и неутралността на Интернет, което стана и с гласуването на Евро-парламента на първо четене и второ четене с голямо мнозинство.


Ние настояваме делегацията и институциите в България да покажат ясно, че защитата на гражданските и потребителски права е водеща за нашата държава и компромис с това няма да бъде правен. От друга трябва да покажем, че сме твърдо против кибер -престъпленията и ще се борим с тях, но не с цената на грубо погазване на всичко което сме извоювали като общество. Цената на нашата независимост е висока и е време да я отстояваме с ясно и твърди позиции насочени към гражданите.


Много лесно е да се пренебрегнат правата на всички в Европа, но ние като държава с много история на тирания, потисничество и тоталитаризъм, трябва да играем водеща роля в защитата им.


Ние настояваме тази позиция в защита на гражданските права да бъде приета изразена на тази среща от името и в името на всички граждани на Република България и на Европа.

Коалиция за свободен и неутрален Интернет и за защита на цифровите права


“Електронна граница България”

България е наша

Фондация “Отворени проекти”

БлуЛинк - Информационна мрежа

/добавете организацията или групата си, като пишете на bogomil@efb.bg/


ПОДПИШЕТЕ до 11 юни 2009 от тук

2 коментара: