вторник, 28 април 2009 г.

Законопроектът за митингите: какво искат точно да ни забранят

Спорният законопроект не е публикуван никъде, но според обявлението на правителствения сайт, правителството планира да въведе следните ограничения и забрани:

· удължаване на срока за уведомяване от 2 на 5 дни - това ще доведе до невъзможност за организиране на навременни протести, тъй като има случаи, при които е необходимо спешно да се изрази гражданска позиция и изискването за 5–дневно уведомяване няма да позволи това да се случи;

· законова забрана за провеждане на протести пред сгради на изпълнителната и законодателната власт - т.е. ще бъде невъзможно изразяването на гражданска позиция пред институциите, от които зависи взимането на управленски решения – протестите в паркове и градинки са приятни, но липсата на целева група ще гарантира липса на резултат от протеста;

· твърде много еднолични правомощия за кметовете - чрез използване на редица субективни мотиви за забрана на протест като например „несъмнени данни, че то създава непосредствена заплаха за насилие; създава реална заплаха за националната сигурност, обществения ред, живота и здравето на хората, конституционните права и свободи на другите граждани;…… проповядва насилие ………….; може да доведе до масови безредици …” кметовете ще могат еднолично да решават съдбата на един протест. Отново според същия законопроект:

Предложението на правителството дава право на организатора на събранието, митинга или манифестацията да обжалва кметската заповед пред съответния административен съд в 3-дневен срок от получаването й. Жалбата не спира изпълнението на заповедта. Съдът се произнася в срок от 24 часа, като решението му се обявява веднага и е окончателно.
Тези ограничения биха превърнали мирните протести в нелегални действия. Ако считате това за неправилно, елате на протеста пред Народното събрание.

Сряда, 29.04, 11:00 ч. пред Парламента

1 коментар:

  1. Има още една финна но важна промяна в предложеният законопроект. Кметовете са задължени да координират с МВР зоните където ще бъдат забранени протестни действия. Това автоматично значи, че без значение какво казват кметовете, МВР има последната дума в определянето на тези зони. Тоест зоните са скрито разширени.

    ОтговорИзтриване